ფაილების გაერთიანება:

ჩვენთან დიდი ფაილები [მაგალითად კინოები] დევს რამოდენიმე ნაწილად [კერძოდ 60მბ იან ნაწილებად] საჭიროა ჩამოტვირთოთ ყველა ნაწილი და შემდეგ პროგრამა WinRAR ის მეშვეობით გააერთიანოდ, ეს კი ასე ხდება:

1. ყველა ჩამოწერილ ნაწილს მოვაგროვებთ ერთ ფოლდერში

2. მარჯვენა კლიკი ნებისმიერ ნაწილზე და ავირჩევთ: Extract Here

3. მოითხოვს პაროლს და ჩავუწერთ: file.ge