წინა ამბები 'ელ.წიგნები' ის განყოფილებაში

Playboy #5 (2017)

Playboy #5 (осень/2017/Россия)

ხარისხი: საუკეთესო
გვრედების რაოდენობა: 100
ფორმატი: PDF
ენა: русский / რუსული
ფაილის ზომა: 55 Mb

[გადმოსაწერად წაიკითხეთ დაწვრილებით]

დატოვეთ კომენტარი

Maxim #8 (2017)

Maxim #8 (август/2017/Россия)

ხარისხი: საუკეთესო
გვერდების რაოდნობა: 124
ფორმატი: PDF
ენა: русский / რუსული
ფაილის ზომა: 67 Mb

[გადმოსაწერად წაიკითხეთ დაწვრილებით]

დატოვეთ კომენტარი

Maxim #7 (2017)

Maxim #7 (июль/2017/Россия)

ხარისხი: საუკეთესო
გვერდების რაოდენობა: 124
ფორმატი: PDF
ენა: русский / რუსული
ფაილის ზომა: 70,4 Mb

[გადმოსაწერად წაიკითხეთ დაწვრილებით]

დატოვეთ კომენტარი

Playboy #4 (2017)

Playboy #4 (лето/2017/Россия)

ხარისხი: საუკეთესო
გვერდების რაოდენობა: 100
ფორმატი: PDF
ენა: русский / რუსული
ფაილის ზომა: 50,3 Mb

[გადმოსაწერად წაიკითხეთ დაწვრილებით]

დატოვეთ კომენტარი

The Iron World #4 (2017)

The Iron World #4 Железный мир #4 (апрель/2017)

ხარისხი: საუკეთესო
გვერდების რაოდენობა: 212
ფორმატი: PDF
ენა: русский / რუსული (RUS)
ფაილის ზომა: 64,4 Mb

[გადმოსაწერად წაიკითხეთ დაწვრილებით]

დატოვეთ კომენტარი

Cisco-ს სახლის ლაბორატორია 1 დღეში. ვიდეოკურსი (RUS/2015-2016)

Cisco-ს სახლის ლაბორატორია 1 დღეში. ვიდეოკურსი (RUS/2015-2016)

კურსის მაალები საშუალებას მოგცემთ აწარმოოთ პროექტირება და მოწყობა ასეცვე მოდერნიზაცია სხვადასხვა ტიპის ქსელებისთვის. მოახდინოთ ქსელის აპარატურის კონფიგურაცია აგრეთვე შეარჩიოთ და გაატესტიროთ სხვადასხვა პროგრამული უზრუნველყოფა Cisco IOS ლაბორატორიაში, მანამ სანამ მისი რეალურად დანერგვა მოხდება. მისი საშუალებით ზუსტად შეარჩევთ სწორ აპარატურას, თავიდან აიცილებთ შეცდომებს მათ არჩევაში და შესყიდვაში, ასევე დაზოგავთ დროს და ფინანსებს მის შემდგომ განერგვაში. ასევე ლაბორატორიაში თქვენ შეძლებთ მოემზადოთ ნებისმერი ტიპის გამოცდისათვის: CCENT/CCNA/CCDA/CCNP/CCDP/CCIE/CCDE.

[გადმოსაწერად წაიკითხეთ დაწვრილებით]

დატოვეთ კომენტარი

Maxim #6 (2017)

Maxim #6 (июнь/2017/Россия)

ხარისხი: საუკეთესო
გვერდების რაოდენობა: 124
ფორმატი: PDF
ენა: русский / რუსული
ფაილის ზომა: 78 Mb

[გადმოსაწერად წაიკითხეთ დაწვრილებით]

დატოვეთ კომენტარი

GQ #6 (2017)

GQ #6 (июнь/2017/Россия)

ხარისხი: საუკეთესო
გვერდების რაოდენობა: 162
ფორმატი: PDF
ენა: русский / რუსული
ფალის ზომა: 80 Mb

[გადმოსაწერად წაიკითხეთ დაწვრილებით]

დატოვეთ კომენტარი

Maxim #5 (2017)

Maxim #5 (май/2017/Россия)

ხარისხი: საუკეთესო
გვერდების რაოდენობა: 124
ფორმატი: PDF
ენა: русский / რუსული
ფაილის ზომა: 79,6 Mb

[გადმოსაწერად წაიკითხეთ დაწვრილებით]

დატოვეთ კომენტარი

Playboy #3 (მარტი/2017/უკრაინა)

Playboy #3 (Март/2017/Украина) Playboy #3 (მარტი/2017/უკრაინა)

გვერდების რაოდენობა: 100
ფორმატი: pdf
ხარისხი: საუკეთესო
ენა: русский / რუსული
ფაილის ზომა: ~26 Mb

[გადმოსაწერად წაიკითხეთ დაწვრილებით]

დატოვეთ კომენტარი

Maxim #3 (2017)

Maxim #3 (март/2017/Россия)

გვერდების რაოდენობა: 138
ფორმატი: pdf
ხარისხი: საუკეთესო
ენა: русский / რუსული
ფაილის ზომა: ~ 89 Mb

[გადმოსაწერად წაიკითხეთ დაწვრილებით]

დატოვეთ კომენტარი

Playboy #12 (2016)

Playboy #12 (декабрь/2016/Украина)

გვერდების რაოდენობა: 100
ფორმატი: pdf
ხარისხი: საუკეთესო
ენა: русский / რუსული
ფაილის ზომა: ~16 Mb

[გადმოსაწერად წაიკითხეთ დაწვრილებით]

დატოვეთ კომენტარი

Maxim #2 (2017)

Maxim #2 (февраль/2017/Россия)

ხარისხი: საუკეთესო
გვერდების რაოდენობა: 124
ფორმატი: PDF
ენა: русский / რუსული
ფაილის ზომა: 70,8 mb

[გადმოსაწერად წაიკითხეთ დაწვრილებით]

დატოვეთ კომენტარი

Playboy #1-2 (2017)

Playboy #1-2 (январь/февраль/2017/Россия)

გვერდების რაოდენობა: 124
ფორმატი: pdf
ხარისხი: საუკეთესო
ენა: русский / რუსული
ფაილის ზომა: ~60 Mb

[გადმოსაწერად წაიკითხეთ დაწვრილებით]

დატოვეთ კომენტარი

Maxim #1 (2017)

Maxim #1 (январь/2017/Россия)

ხარისხი: საუკეთესო
გვერდების რაოდენობა: 124
ფორმატი: PDF
ენა: русский / რუსული
ფაილის ზომა: 74,5 Mb

[გადმოსაწერად წაიკითხეთ დაწვრილებით]

დატოვეთ კომენტარი

Playboy #11 (2016)

Playboy #11 (ноябрь/2016/Россия)

გვერდების რაოდენობა: 124
ფორმატი: pdf
ხარისხი: საუკეთესო
ენა: русский / რუსული
ფაილის ზომა: ~61 Mb

[გადმოსაწერად წაიკითხეთ დაწვრილებით]

დატოვეთ კომენტარი

გვერდები: 1 2 3 4 ... 39